شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

مشکلات شیلات چوئبده

۷۰ درصد از مجتمع پرورش میگو چوئبده آبادان راکد است. مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی آبزیان خوزستان با بیان اینکه ۷۰ درصد از مجتمع پرورش میگو چوئبده آبادان راکد شده است، گفت: پرورش‌دهندگان آبزیان برای رونق در تولید نیازمند تسهیلات بدون بهره و یا با بهره کمتر از ۴ درصد هستند.

در ادامه، علی معلم گفت: بیمه محصولات کشاورزی در بیمه کردن برخی مزارع به تعهدات خود عمل نکرده و همچنین بیمه محصولات کشاورزی تاکنون خسارت‌های مربوط به دوره‌های گذشته مزارع بیمه شده را پرداخت نکرده است.

18 دی 1395