شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

تا پایان سال 14 هزار تن میگوی پرورشی صادر می شود

معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران گفت : تا پایان سال بیش از 14 هزار تن میگوی پرورشی به خارج از کشور صادر می شود. وی گفت : پارسال 12 هزار تن میگوی پرورشی به خارج از کشور صادر شد. مدیرکل شیلات هرمزگان در این مراسم گفت : تولید میگوی پرورشی در هرمزگان 37 درصد نسبت به گذشته افزایش یافته است و 47 درصد میگوی پرورشی کشور در هرمزگان تولید می شود.

18 بهمن 1395