شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

آمادگی ایران برای صادرات میگو به نیوزیلند

 همکاری های کشاورزی ایران و نیوزیلند گسترش می یابد.
در دیدار وزرای دو کشور،راه های گسترش همکاری های کشاورزی ایران و نیوزیلند بررسی شد. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران در دیدار با ناتان گای وزیر صنایع پایه نیوزیلند پیرامون مهمترین زمینه های همکاری کشاورزی بین دوکشور بحث و تبادل نظر کردند.
حجتی با اشاره به قابلیت های دو کشور در زمینه فعالیت های شیلات و آبزیان گفت: سرمایه گذاری مشترک دو کشور در زمینه پروش ماهی در قفس و بازاریابی آن برای صدور تولیدات به سایر کشورها می تواند از دیگر زمینه های همکاری ایران و نیوزیلند باشد. وی آمادگی ایران را برای صادرات میگو و کیوی به نیوزیلند اعلام کرد.

14 اسفند 1395