شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

تولید ۹۵۰ هزارتن محصول آبزی در کشور

معاون وزیرجهاد گفت: تولید محصولات شیلاتی ایران معادل ۹۵۰هزار تن است که از این میزان ۴۰ درصد سهم آبزی‌پروری و ۶۰ درصد سهم صید و صیادی است.

حسن صالحی در دیدار با جمعی از مسئولان کشور ماداگاسکار اظهارداشت: تولید محصولات شیلاتی ایران معادل ۹۵۰ هزار تن است که از این میزان ۴۰ درصد سهم آبزی‌پروری و ۶۰ درصد سهم صید و صیادی است.

14 اسفند 1395