شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

ماهی سفید

صید ماهی در ایام تخم ریزی ماهی سفید ممنوع اعلام می شود اما در حاشیه غربی دریای خزر، صیادان محدودی هستند که برای کسب روزی مشغول صیادی میشوند|عکس: مهران ریاضی

منبع: خبرگزاری مهر photo_2017-03-07_10-09-39 

17 اسفند 1395