شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

افزایش صید ماهی مرکب در گناوه

رئیس اداره شیلات گناوه گفت: از زمان آزادسازی صید ماهی مرکب (خساک)، میزان استحصال این نوع آبزی صادراتی و ارزآوری بسیار بالا رضایت بخش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

مهدی ابراهیمی روز دوشنبه افزود: در مدت ۱۵ روز اخیر ۲۰ تن ماهی مرکب در این شهرستان صید شده است، درحالی که مجموع صید پارسال ۱۶ تن و ۵۰۰ کیلوگرم بود.
وی اظهارکرد: روند افزایش صید این نوع آبزی ناشی از رعایت صیادان به قوانین و بکارگیری دستورالعمل شیلاتی بوده است.
رئیس شیلات گناوه گفت: قیمت هرکیلوگرم ماهی مرکب در اسکله ۱۷۰ هزارریال است که نمایندگان شرکت ها برای عمل آوری و صادرات به خارج کشور از صیادان خریداری می کنند.
وی افزود: باتوجه به دوره زندگی ۱ تا ۲ ساله این نوع آبزی از بهره برداران و ili کسانی که در دریا فعالیت دارند انتظار و توقع است که درصورت مشاهده تخم آن که بصورت خوشه انگوری و به گرگور و دیگر اجسام می چسبد در سریع ترین زمان در دریا رهاسازی کنند تا چرخه تولید آن دچار آسیب نشود و تداوم داشته باشد.

17 اسفند 1395