شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

کاهش صید آبزیان در خوزستان

مدیر کل شیلات خوزستان ضمن هشدار نسبت به کاهش صید آبزیان در این استان گفت:در حالیکه میزان صید آبزیان از دریا در خوزستان پارسال حدود 48 هزار تن بوده این رقم امسال به 44 هزار تن کاهش یافته است.

نبی اله خون میرزایی نسبت به آسیب جبران ناپذیر وارده به منابع دریایی استان خوزستان هشدار داد و افزود:این میزان کاهش صید نگران کننده است.
وی اظهار کرد:کاهش صید آبزیان از دریا در خوزستان نشانه آسیب جبران ناپذیر وارده به منابع دریایی است.

 خون میرزایی گفت:خوشبختانه امسال یک فضای روبه رشدی در تولید آبزیان خوزستان هم در افزایش عملکرد و هم در واحد سطح ایجاد شده است و رکورد تولید آبزیان به ویژه ماهیان گرمابی خیره کننده بوده است.
وی افزود:همچنین مکانیزاسیون و مدیریت های فنی مزارع استان نیز درحال ارتقا می باشد و اطمینان داریم در سال 96 این روند روبه رشد با شتاب بیشتری تداوم یابد.
وی بیان کرد:با افتتاح مجتمع شهید احمدیان خرمشهر نیز با افزایش سطح زیرکشت روبرو بودیم.

مدیرکل شیلات خوزستان از افزایش 10درصدی تولید آبزیان نسبت به سال گذشته خبر داد وگفت :تولید آبزیان در خوزستان به بالای 61هزار تن رسیده است.

21 اسفند 1395