شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

برودت هوا دلیل تمدید صید ماهی‌ها

 مدیرکل امورصید و صیادی سازمان شیلات با بیان تمدید فصل صید ماهیان استخوانی تا 25 فروردین‌ماه گفت: برودت هوا و کاهش صید ماهیان استخوانی تا 10 فروردین‌ماه نسبت به سال گذشته از جمله دلایل تمدید صید ماهی اعلام شده است.

مختار آخوندی با بیان تمدید فصل صید ماهیان استخوانی تا 25 فروردین‌ماه گفت: بنابر درخواست تشکل‌های صیادی در استان‌های شمالی و درخواست ادارات کل شیلات تمدید فصل صید ماهیان استخوانی عملی شده است.

26 فروردین 1396