شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

پرورش ماهی در قفس نیازمند 8 هزار میلیاردتومان اعتباردر برنامه ششم توسعه

رییس سازمان شیلات ایران اعلام کرد: طبق برنامه ششم توسعه تولید 200 هزار تن ماهی در قفس به 80 هزار میلیارد ریال (هشت هزار میلیارد تومان) تسهیلات و بین 20 تا 40 هزارمیلیارد ریال (دو تا چهار هزار میلیارد تومان) آورده بخش خصوصی نیاز دارد.

حسن صالحی افزود: سهم بخش دولتی برای توسعه سامانه های پشتیبانی و اسکله ها و سایر زیر ساخت ها را نزدیک به یک میلیارد ریال (یکصد میلیارد تومان) در یک دوره پنج ساله برآورد شده است.
وی استقبال بخش خصوصی از پروژه های پرورش ماهی در قفس را فراتر از حد انتظار دانست و تصریح کرد: در سال 95 برای تولید حدود 48 هزار تن ماهی در قفس پروانه تاسیس صادر شده است.

           

26 فروردین 1396