شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

ساخت دستگاه ارزیابی کیفیت گوشت ماهی

دستگاه ارزیابی کیفیت گوشت ماهی به صورت ارزان قیمت و به منظور جلوگیری از هدررفت وقت و سرمایه، برای اولین بار در دنیا و در راستای اقتصاد مقاومتی در مشهد توسط استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد طراحی و ساخته شده است. امید صفری در مشهد، در خصوص دستگاه اندازه گیری اندیس پراکسید و تیوباربیتوریک اسید ماهی قزل آلا با استفاده از مبنای کامپیوتری، گفت: تسریع فرآیندهای ارزیابی کیفیت گوشت ماهیان به صورت ارزان قیمت و جلوگیری از هدررفت وقت و سرمایه از مزیت‌های این دستگاه است که برای اولین بار در دنیا و در راستای اقتصاد مقاومتی طراحی و ساخته شده است.

7 اردیبشهت 1396