شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

معیشت صیادان هرمزگانی

در سالهای اخیر صیادان هرمزگانی با مشکلات و قوانین دست و پاگیری روبرو هستند که سازمان شیلات به بهانه حفظ دریا پیش روی آنان گذاشته که این امر نه تنها موجب محافظت از حریم دریا نشده بلکه مشکلات زیست محیطی جدیدی نیز به سایر دغدغه صیادان اضافه شده و علاوه بر تحت شعاع قرار دادن معیشت صیادان بومی، حیات خلیج فارس را به نابودی کشانده و روند صید سنتی را  مختل کرده است.

هجوم کشتی های خارجی در سالهای اخیر که برای تجارت وارد آبهای خلیج فارس شده اند باعث تخریب ذخائر آبزیان دریایی و زمینه فعالیت صیادان سنتی شده که با الهام از طبیعت روزی خود را از دریا بیرون می کشند.

صید ترال با استفاده از تورهای اسرائیلی روش صیادی کشتی های مهاجرانی است که هزاران مایل دریایی دورتر از سرزمین خود در آب های خلیج فارس درحال برهم زدن این اکوسیستم بی نظیر هستند.

در حالی صید غیرمعقول ترال در سواحل ایران توسط صیادان بیگانه رواج پیدا کرده که هر روز شاهد خالی شدن اعماق دریا از انواع آبزیانی هستند که اغلب آنها هیچ گونه مصرفی ندارند و از بین رفتن آبزیان ریز و درشت دریا را موجب می شود از سوی دیگر نیز صیادان بومی سرزمینمان با انواع محدودیت هایی که سازمان شیلات پیش پای آنان قرار داده دیگر توان امرار معاش ندارند.

حضور هزاران صیاد چینی در خلیج فارس که با دادن مبلغی ناچیز، تمام دریای خلیج فارس را در قرق خود در آورده اند نه تنها ازر آوری برای کشور ندارد بلکه صیادان بومی را برای خرج و معیشت زندگی با مشکل مواجه نموده و زمینه ساز بیکاری جوانان شده است.

منبع: ایران آکوا

7 اردیبشهت 1396