شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

صادرات بیش از 42 هزار تن انواع آبزیان از خوزستان

در راستای توسعه صادرات آبزیان استان ،بیش از 42هزار تن انواع آبزیان شامل ماهی دریایی تازه ،ماهی پرورشی تازه و منجمد،میگوی دریایی و پرورشی به کشورهای همسایه صادر شد.

مدیر کل دامپزشکی خوزستان با تاکید بر نقش مهم دامپزشکی برای تحقق این مهم از نظارت بهداشتی  قرنطینه‌ای بر صادرات 42 هزار تن آبزیان خبر داد و اظهار داشت:در طول سال گذشته مجموعه دامپزشکی استان بر روند صادرات 42 هزار و 832 تن انواع آبزیان تازه و منجمد نظارت بهداشتی، قرنطینه‌ای داشته است.

کنارکوهی ابراز داشت: در سال گذشته این اداره کل با نظارت بهداشتی بر بیش از 42هزار تن انواع آبزیان به کشورهای عراق،امارات ،کویت و روسیه از مرزهای چوئبده،سجافی و شلمچه تاثیر عمده ای در صادرات کشور داشته است.

7 اردیبشهت 1396