شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان

میناب رتبه اول در تولید میگوی پرورشی کشور

رئیس اداره شیلات میناب گفت: میناب با تولید 6 هزار و 350 تن میگوی پرورشی در سال 95 رتبه نخست تولید این محصول را کسب کرد. رئیس اداره شیلات میناب، با اشاره به اینکه صنعت میگوی ایران از سال 1370 در منطقه کلاهی شهرستان میناب در بخش کلاهی آغاز شده است، گفت: شهرستان میناب همواره در صنعت تکثیر و پرورش میگو پیشرو بوده است.

7 اردیبشهت 1396